Vissza a főoldalra

Jogi nyilatkozatok

Az oldal tulajdonosa: Fürjes Orsolya Réka egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 50318876
Adószám: 51365462-1-33
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78687/2014.

Kapcsolat:
E-mail:
furjes.orsolya@arcszinter.hu
Mobil: +36707740154
Monor, Fiumei utca 19.

Tárhely szolgáltató: RK-Team Digital Kft.

A jelen weboldalon található valamennyi szöveges tartalom Fürjes Orsolya szellemi tulajdona. Más weboldalakon, írott sajtóban vagy reklámanyagokban, illetve minden más területen való felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális. Minden jogosulatlan felhasználás napidíjat von maga után, ami nettó 30 000 HUF/kép, vagy mondat naponta.

Az illusztrációk forrása: a képeknél megjelölt fotósok, illetve Fürjes Orsolya saját szellemi termékei, további felhasználásuk tiloskizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális.

Az esküvői szolgáltatásoknál a megrendelt csomag 30%-a foglalóként kérem el, így biztosítva a megrendelőt, hogy arra a napra nem vállalok másik esküvőt. A foglaló lemondás esetén nem jár vissza. Vis major esetében részemről visszatérítés történik. A foglalás a próbasmink nevű szolgáltatás megrendelésével történik. A próbasmink kifizetése után egyeztetésbe kezd a szolgáltató a az esküvői smink, sminkek helyszínéről, időpontjáról, az elkészítendő sminkek számáról, melyről külön megegyezés születik a két fél között, amit szerződésben rögzítenek. Minden esetben a tényleges esküvő előtt kell rendezni a megrendelt szolgáltatások árát.

A megrendelt szolgáltatásokról e-számla érkezik a Billingo.hu oldalról. Az e-számla környezetbarát, nyomtatás és aláírás nélkül is érvényes. A számla minden esetben tartalmazza a megrendelt szolgáltatásokat, termékeket.

A megrendelt szolgáltatásokat két féle módon lehet fizetni:

    1. Előre utalással az alábbi bankszámlára: Magnet Bank Zrt. Fürjes Orsolya 16200010-10053078
  1. Barion bankkártyás fizetéssel

Általános Szerződési Feltételek

arcszinter.hu
hatályos: 2017.01.09-től visszavonásig

I. A Szolgáltató

Neve: Fürjes Orsolya Réka Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 2200 Monor, Fiumei utca 19.
Levelezési címe: 2200 Monor, Fiumei utca 19.
Adószáma: 51365462-1-33
Képviselője: Fürjes Orsolya Réka
Telefonszáma: +36 70 774 0154
E-mail címe: furjesorsolya@arcszinter.hu
Tárhelyszolgáltató: GS Design Gombos Szilvia ev.

II.A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami részére a Szolgáltató által ezen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”)

A Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás vagy termékek megrendelésével,  igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt összes feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi, a honlapon aktuálisan található szolgáltatás és a kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehet leadni. A Szolgáltató egyéb módon (telefonon, faxon, e-mailen, levélben) leadott megrendeléseket nem fogad el.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (különösen a termék ára, elérhetősége, leírása) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve abban az esetben, ha azok akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk.

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.)  kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött. A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó bónuszt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi személyes adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • vezetéknév és keresztnév
  • e-mail cím
  • mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén egyeztethessek a szolgáltatás helyszínéről, a kiszállításkor a futár érthesíthesse a Megrendelőt
  • cégnév (amennyiben cégnévre kéri a számlát)
  • számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám)
  • postázási cím ha nem egyezik meg a számlázási címmel (utca, házszám, város, irányítószám)

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére  banki előreutalásos fizetésre, valamint Barion bankkártyás fizetésre van lehetőség. Az utaláshoz szükséges adatok:

MagNet Bank Zrt
Fürjes Orsolya Réka
 16200010-10053078

A termék megvásárlásról szóló számlát Megrendelő elektronikusan (e-számla formájában) kapja kézhez.

Az árak bruttó árak és forintban értendők.

Szolgáltató mindenkori kézbesítő és logisztikai partnereiről Megrendelő az „Adatvédelmi irányelveink” menüpont alatt tájékozódhat.

A rendeléseket a Szolgáltató a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel. Mindennap  12:00 óráig beérkezett és kifizetett termék 2 napon belül postázásra kerül, amennyiben készleten van.

MPL futárszolgálat: 1690 Ft
GLS futárszolgálat: 1790 Ft

Személyes átvételre előre egyeztetett időpontban Budapesten, a Flórián térnél  (3. kerület) lehetséges

Ingyenes kiszállítás: 30 000 Ft feletti termékvásárlás esetén a szolgáltató a postaköltséget átvállalja.

Megrendelő a rendeléskor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor módosíthatja.
A megrendelés interneten kötött, aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére

IV. Elállás, felelősség

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 30 naptári napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Megrendelő elállási jogát a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján online tanfolyamok és tréningek esetén a megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg az online tanfolyam vagy tréning teljes anyagát tartalmazó linket el nem küldtük a megrendelőlapon feltüntetett e-mail címre. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni. Kozmetikumok lévén ez kizárólag akkor teljesülhet, ha a kozmetikumot nem nyitja ki a vásárló, különben kinyitás esetén nem állhat el a vásárlástól.

V.Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése alapján a weboldal szerzői műnek minősül, és annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szoftveres és grafikai megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Fürjes Orsolya Réka Egyéni Vállalkozó. Minden jogosulatlan felhasználás napidíjat von maga után, ami nettó 30 000 HUF/kép, vagy mondat naponta.